English
English
Deutsch
Deutsch
efmetal@efmetal.pl

O FIRMIE

Specjalizujemy się w:

 • handlu linami stalowymi
 • konfekcjonowaniu lin stalowych, nierdzewnych, w osłonie PVC, PA
 • produkcji zawiesi linowych
 • produkcji zawiesi zaplatanych
 • produkcji zawiesi plecionych
 • produkcji zawiesi typu GROMMET
 • produkcji zawiesi łańcuchowych
 • produkcji zawiesi specjalistycznych (np. Flemish Eye)
 • dystrybucji zawiesi pasowych i wężowych
 • wykonywaniu sieci dla hal sportowych (AIR DOME)

Jesteśmy związani z następującymi gałęziami przemysłu:

 • maszynowym
 • wydobywczym
 • morskim i przeładunkowym
 • budowlanym
 • ogrodniczym
 • medycznym
 • architektonicznym
 • wyposażenia wnętrz
Istotną część sprzedaży poza rynkiem krajowym stanowią kraje z obszaru Unii Europejskiej oraz rynki pozawspólnotowe. Firma jest członkiem i współzałożycielem Business Centre Club od 1999 roku. EFMETAL Sp. z o.o. opracowała System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 i wdrożyła go do stosowania w grudniu 2005 r. W czerwcu 2018 r. firma wprowadziła zmiany związane z nowelizacją normy PN-EN ISO 9001:2015. W toku prowadzonej działalności na rynku firma otrzymywała dyplomy, wyróżnienia i certyfikaty, potwierdzające jakość oferowanych wyrobów i usług.