English
English
Deutsch
Deutsch
efmetal@efmetal.pl

Zapraszamy do kontaktu

Adres:
Telefon:
Email:
NIP:
REGON:
KRS:
NR KONTA PLN:
NR KONTA EUR:
NR KONTA USD:
ul. Krzywa Góra 6A, 87-800 Włocławek
+48 54 230-88-88
888-266-46-85
911011642
0000053482
17 1240 3389 1111 0000 3010 4682
16 1240 3389 1978 0000 3010 4709
76 1240 3389 1787 0010 2011 9914
Adres:
ul. Krzywa Góra 6A, 87-800 Włocławek
Telefon:
+48 54 230-88-88
Email:
NIP:
888-266-46-85
REGON:
911011642
KRS:
0000053482
NR KONTA PLN:
17 1240 3389 1111 0000 3010 4682
NR KONTA EUR:
16 1240 3389 1978 0000 3010 4709
NR KONTA USD:
76 1240 3389 1787 0010 2011 9914